Ambassade van België in Argentinië
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

 

Vanaf 16/11/2020 bieden we u aan de mogelijkheid zich online in te schrijven in onze consulaire bevolkingsregister.

Deze mogelijkheid is u toegankelijk indien u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

 

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters laat u toe te genieten van dezelfde diensten als degene die door de gemeentelijke overheden in België aangeboden worden, namelijk het beheer van uw administratief dossier. 

Om u te kunnen inschrijven moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

 • U moet Belg zijn;
 • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente;
 • U moet bewijzen dat u uw feitelijke hoofdverblijfplaats in Luxemburg hebt. 

Als u uit België komt, moet u zich van te voren hebben laten schrappen uit de bevolkingsregisters van uw Belgische gemeente die u daartoe als bewijs een certificaat van verwijdering "Model 8" afgeeft. Als u zich al in het buitenlandt bevindt, kunt u zich laten schrappen door middel van het standaardformulier dat u hier vindt.

Als u uit een ander land verhuist waar u ingeschreven was bij een Belgische consulaire post, heeft u geen behoefte aan certificaat "Model 8". In dit geval zal het Consulaat contact opnemen met de post van uw laatste woonplaats en hen verzoeken de overdracht van uw dossier te verzorgen.

Voor meer informatie, klik hier.

U vindt hier informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters.

De inschrijving op het Consulaat heeft de wijziging van uw wettelijke domicilie/hoofdverblijfplaats op Belgisch niveau tot gevolg (met alle gevolgens op niveau van fiscaliteit, sociale zekerheid enz. die eraan verbonden zijn). Voor meer informatie, klik hier.

 

PROCEDURE

Om ons toe te laten u in te schrijven, gelieve een inschrijvingsformulier voor volwassene of voor minderjarige (één formulier per persoon die ingeschreven moet zijn) in te vullen. Voor een minderjarige moet het inschrijvingsformulier door beide ouders worden ondertekend.

Documenten bij uw inschrijvingsaanvraag toe te voegen:

 • Een kopie van uw identiteitskaart en/of Belgisch paspoort;
 • Een kopie van uw DNI of cédula de identidad;
 • Als het adres op uw DNI niet langer overeenkomt met uw huidige adres of uw adres niet wordt vermeld op uw cédula de identitdad, een door de politie afgegeven bewijs van domicilie;
 • Als u de Argentijnse/Paraguayaanse/Uruguayaanse nationaliteit hebt maar niet in het overeenkomstige land bent geboren, het bewijs van de datum waarop u die nationaliteit heeft verkregen, tenzij deze informatie op uw DNI of cédula de identidad staat . Dit bewijs wordt bij de Camara electoral van elk land verkregen.
 • Uw inschrijvingsformulier voor de federale wetgevende verkiezingen en, indien van toepassing, uw volmachtsformulier;
 • Na het bestuderen van uw dossier kunnen andere documenten worden aangevraagd.

Documenten bij de inschrijvingsaanvraag van een minderjarige toe te voegen:

 • Een kopie van zijn identiteitskaart en/of Belgisch paspoort;
 • Een kopie van zijn DNI of cédula de identidad;
 • Als het adres op zijn DNI niet langer overeenkomt met zijn huidige adres of zijn adres niet wordt vermeld op zijn cédula de identitdad, een door de politie afgegeven bewijs van domicilie;
 • Als de minderjarige de Argentijnse/Paraguayaanse/Uruguayaanse nationaliteit heeft maar niet in het overeenkomstige land is geboren, het bewijs van de datum waarop hij die nationaliteit heeft verkregen, tenzij deze informatie op zijn DNI of cédula de identidad staat. Dit bewijs wordt bij de Camara electoral van elk land verkregen.
 • Een kopie van een identiteitsdocument met een handtekening van beide ouders;
 • Na het bestuderen van uw dossier kunnen andere documenten worden aangevraagd.

Uw inschrijvingsaanvraag kan per post of per email verzonden worden. Vanaf 16/11/2020, heeft u ook de mogelijkheid zich online in te schrijven (zie hierboven).

Als de inschrijving een pasgeboren kind betreft, gelieve onze rubriek "Geboorte" te raadplegen.

Als de inschrijving een persoon betreft die nog nooit contact met een Belgische overheid heeft opgenomen, dient u een kopie van de geboorteakte toe te voegen dat niet ouder dan 6 maanden is (eventueel vertaald en/of gelegaliseerd) evenals enig ander document dat ons toelaat om de nationaliteit en de afstamming van de persoon vast te stellen.