Ambassade van België in Argentinië

Paspoort

U dient bij het Consulaat-generaal ingeschreven te zijn om een paspoort te kunnen aanvragen. Als u in België gedomicilieerd bent, gelieve u tot uw gemeente te wenden. Als u bij een ander Consulaat(-generaal) ingeschreven bent, zal dit laatste ons zijn toestemming tot de uitgifte van een paspoort moeten geven. In geval van een gerechtvaardigde noodsituatie kan in alle gevallen een voorloopig paspoort afgegeven worden (zie hieronder).

 

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR DE AANVRAAG

VOLWASSENEN EN MINDERJARIGEN OUDER DAN 6 JAAR
 • Het ingevulde paspoortaanvraagformulier. Voor minderjarigen, moet het formulier ondertekend zijn door beide ouders. Voeg in dit geval een ondertekende en gedateerde kopie van een identiteitsbewijs van beide ouders toe. Bij het aanvragen van een paspoort dienen beide ouders aanwezig te zijn. Indien een van de ouders niet aanwezig kan zijn, moet hij bij notariële akte zijn uitdrukkelijke toestemming geven aan de paspoortaanvraag;
 • Een kopie van uw DNI of uw cédula de identidad;
 • Indien u de Argentijnse/Paraguayaanse/Uruguayaanse nationaliteit heeft maar niet geboren bent in het overeenkomstige land, een bewijs van de datum waarop u deze nationaliteit verkregen hebt, tenzij deze informatie op uw DNI of cédula de identidad vermeld staat. Dit bewijs kan verkregen worden bij de Camara electoral van elk land;
 • In geval van diefstal/verlies van uw vorige paspoort, een politieverklaring van diefstal of verlies en een ingevuld aangifteformulier van diefstal of verlies;
 • Indien u betaalt per overschrijving, het betalingsbewijs.
MINDERJARIGEN TOT 6 JAAR
 • het ingevulde paspoortaanvraagformulier voor minderjarigen tot 6 jaar. Het formulier moet ondertekend zijn door beide ouders. Voeg een ondertekende en gedateerde kopie van een identiteitsbewijs van beide ouders toe;
 • 2 foto’s (conform met de OACI normen);
 • Een kopie van zijn/haar DNI of zijn/haar cédula de identidad;
 • Indien het kind de Argentijnse/Paraguayaanse/Uruguayaanse nationaliteit heeft maar niet geboren is in het overeenkomstige land, een bewijs van de datum waarop hij/zij deze nationaliteit verkregen heeft, tenzij deze informatie op zijn/haar DNI of cédula de identidad vermeld staat. Dit bewijs kan verkregen worden bij de Camara electoral van elk land;
 • In geval van diefstal/verlies van zijn/haar vorige paspoort, een politieverklaring van diefstal of verlies en een ingevuld aangifteformulier van diefstal of verlies;
 • Indien u betaalt per overschrijving, het betalingsbewijs.

 

HOE EN WAAR EEN PASPOORT AANVRAGEN?

U moet zich persoonlijk bij het Consulaat-generaal in Buenos Aires aanmelden gedurende de openingsuren (van maandag tot vrijdag tussen 9u en 13u). De aanvraag kan alleen op afspraak ingediend worden (u kunt eenvoudig een afspraak maken door hier te klikken).

De Ereconsulaten zijn niet bevoegd om gewone paspoorten uit te geven, enkel voorlopige paspoorten (zie onderaan).

Uitzondering: minderjarigen tot 6 jaar zijn vrijgesteld van het aanmelden in persoon. De aanvraag mag per post worden opgestuurd.

Op de dag van de afspraak moet u zich aanmelden met uw volledige aanvraag en uw verlopen paspoort (indien van toepassing).

Het paspoort heeft een kostprijs van 75 EUR voor volwassenen en 35 EUR voor minderjarigen, te betalen in Argentijnse pesos volgens de geldende wisselkoers.

Om het paspoort te betalen, zijn er twee mogelijkheden: u kunt betalen aan het loket met een debitkaart (we aanvaarden geen cash of kredietkaart) of per overschrijving naar de volgende rekening:

Embajada de Bélgica – BBVA Banco Francés
Cuenta Corriente
CBU : 0170999920000005412035
CUIT : 30532860713

De leveringstijd van het paspoort bedraagt tussen de 4 en 6 weken. U zal per email van de aankomst van uw nieuwe paspoort verwittigd worden.
 

LEVERINGSMETHODE

U kunt uw paspoort zelf ophalen, iemand een volmacht geven om uw paspoort op te halen (gebruik dit volmachtsmodel) of het naar uw adres laten opsturen per post.

Indien u ervoor kiest uw paspoort bij het Consulaat op te halen, blijft uw paspoort slechts 6 maanden tot uw beschikking; na deze periode zal het worden vernietigd. Het paspoort kan alleen op afspraak opgehaald worden (u kunt eenvoudig een afspraak maken door hier te klikken).

Indien u kiest voor levering van het paspoort op uw thuisadres, gelieve een OCA-postzegel (100 gram) met ontvangstbewijs toe te voegen. Indien uw verzendverzoek meer dan één paspoort omvat, danken wij u om een OCA-postzegel voor 500 gram toe te voegen.

Indien u niet in Argentinië woont, is verzending van uw paspoort naar uw thuisadres niet mogelijk. Uw paspoort kan worden opgehaald bij het Ereconsulaat bevoegd voor uw woonplaats.

 

ALTERNATIEVEN

FLYING KIT

We informeren u eveneens over het bestaan van de "Flying Kit" missies. Een "Flying Kit" missie bestaat uit het bezoeken van de Ereconsulaten om de paspoortaanvragen of gewoon de biometrische gegevens te registreren van mensen die ver buiten Buenos Aires wonen. Op die manier moeten de personen die hun gegevens geregistreerd hebben tijdens een "Flying Kit" missie, zich niet langer aanmelden in persoon om paspoortaanvraag in te dienen. De gegevens zullen bewaard worden gedurende 1 jaar. Alle Belgen die bij ons Consulaat-generaal ingeschreven zijn, zullen via e-mail verwittigd worden telkens wanneer een "Flying Kit" missie wordt gelanceerd.

PASPOORTAANVRAAG IN BELGIË OF IN EEN ANDER BELGISCH CONSULAAT(-GENERAAL)

Ons Consulaat-generaal kan u toelating geven om een paspoort aan te vragen bij een ander Belgisch Consulaat(-generaal) of bij uw laatste Belgische gemeente. Neem in dit geval eerst contact met ons op.

 

IN GEVAL VAN NOOD (dwingende buitenlandse reis)

In geval van een gerechtvaardigde noodsituatie kan een voorlopig paspoort met een maximale geldigheid van één jaar vrijwel onmiddellijk worden afgegeven.

Neem hiervoor contact op met onze Consulaat-Generaal of een van onze Ereconsulaten.

U moet zich persoonlijk aanmelden. Als de minderjarige niet bij ons Consulaat-generaal ingeschreven is, moet hij door zijn beide ouders vergezeld worden bij het indienen van de aanvraag. Als dit niet het geval is, legt u ons uw situatie gedetailleerd uit.

Uitzondering: minderjarigen tot 6 jaar die bij ons ingeschreven zijn zijn vrijgesteld van het aanmelden in persoon. De aanvraag mag per post worden opgestuurd.

Als u als toerist reist en geen toegang hebt tot een computer, neem dan telefonisch contact met ons op.

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR DE AANVRAAG
 • Een ingevuld aanvraagformulier voor een voorlopig paspoort. Voor minderjarigen moet het formulier ondertekend zijn voor beide ouders. Voeg in dit geval een ondertekende en gedateerde kopie van een identiteitsbewijs van beide ouders toe. Bij het aanvragen van een paspoort dienen beide ouders aanwezig te zijn. Indien een van de ouders niet aanwezig kan zijn, moet hij bij notariële akte zijn uitdrukkelijke toestemming geven aan de paspoortaanvraag. Als het verzoek per post wordt verzonden, moet de niet bij het Consulaat ingeschreven ouder zijn uitdrukkelijke toestemming geven voor het paspoortverzoek in een notariële akte;
 • Als u een aanvraag indient bij een van onze ereconsulaten, 4 foto’s (conform met de OACI normen);
 • Indien u hierover beschikt, uw Belgische identiteitskaart (eID) en/of uw DNI of cédula de identidad;
 • Indien u hierover beschikt, een kopie van uw verloren of gestolen paspoort;
 • Indien van toepassing, uw verlopen paspoort;
 • Indien u de Argentijnse/Paraguayaanse/Uruguayaanse nationaliteit heeft maar niet geboren bent in het overeenkomstige land, een bewijs van de datum waarop u deze nationaliteit verkregen hebt, tenzij deze informatie op uw DNI of cédula de identidad vermeld staat. Dit bewijs kan verkregen worden bij de Camara electoral van elk land;
 • In geval van diefstal/verlies van uw vorige paspoort, een politieverklaring van diefstal of verlies en het vervolledigde aangifteformulier van diefstal of verlies;
 • Een bewijs van de urgentie van uw verzoek.

Het voorlopig paspoort heeft een kostprijs van 10 EUR (geldig voor maximaal 1 maand) of 50 EUR (geldig voor 1 jaar), te betalen in Argentijnse pesos volgens de geldende wisselkoers.

Houd er echter rekening mee dat dit reisdocument niet geaccepteerd wordt voor alle bestemmingen en dat het uw verantwoordelijkheid is om alvorens uw vertrek contact op nemen met de autoriteiten van uw reisbestemming om onaangename verrassingen te voorkomen.